Vigersted Forsamlingshus

Introduktion til huset.

Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus har overtaget Forsamlingshuset fra Ringsted Kommune den 1. januar 2021.

Støtteforeningen har i snart 40 år drevet huset for Ringsted Kommune som nøglehus uden vært.

 

 Arbejdet udføres af en frivillig ulønnet bestyrelse.

 

Forsamlingshuset er beliggende ved søen i bymidten og er bl.a. nabo til Vigersted Kirke fra 1100-tallet og Den Gamle Skole fra 1868 – nu beboelse.

Huset er bygget i 1903. På grund af meget drikkeri på bl.a. Overdrevskroen – især blandt de unge – stod mange hjem i byen sammen om at skaffe kapital til forsamlingshuset. En storbonde donerede grunden og baronen på Overdrevsgården gav tømmeret med den klausul, at der ikke måtte udskænkes alkoholiske drikke. Dette forbud blev opretholdt indtil omkring midten af 1940erne.

Selvom der gennem årene er sket renoveringer og ombygninger af huset, er mange af trækkene fra starten bevaret..

 Af de helt gamle ting kan nævnes den originale balkon, hvorfra bestyrelsen kunne overvære om festen eller sammenkomsten forløb efter forskrifterne.

I den store sal er der buede lofter, hvilket er typisk for flere forsamlingshuse.

I 1949 blev der tilbygget en scene i den nordlige ende af huset. Denne fungerer stadig.

I den sydlige ende af huset blev der tilbygget en forpagterbolig, som sidenhen er blevet delt op i lille sal og køkken i stueetagen og udlejningsbolig på første sal.

 I sognestuen blev der afholdt sognerådsmøder helt tilbage fra 1903 og ind til 1963. Væggene er fyldt med billeder af de gamle sogneråd og husets velgørere. Det gamle sognerådsbord, hvor vigtige beslutninger for sognet blev taget, er stadig i brug i Store Sal, hvor det nu fungerer som anretterbord og buffetbord.

De originale læderbetrukne stole fungerer nu som inventar i Sognestuen.

Støtteforeningen mener, at huset med de ovennævnte ting, både bygninger og den veldokumenterede historie er bevaringsværdigt for eftertiden.

 


I huset foregår arrangementer af kulturel, politisk og kirkelig karakter.

Hovedformålet er at fungere som samlings punkt for så mange fællesskaber som muligt.

 

Nuværende aktiviteter:

 

Vigersted Idrætsforening:

 

· Billardklub- spilleaftner og turneringer. Klubben holder til på 1. sal og her mødes spillerne med andre klubber, f.eks. fra Benløse. Klubben fungerer som mødested for mænd.

 

· Dilettant – skuespil ( børn og voksne),  revy , samt egnsspil.

 

Siden starten af dilettantafdelingen i 1982 er der blevet opført           mange forestillinger. På et tidspunkt var der børneforestilling, ungdomsforestilling, revy og voksenforestilling hvert år.

 

Siden 1998 har der været opført 4 store historisk funderede egnsspil, samt musicalen Ronja Røverdatter, med base i forsamlingshuset. Spillene har samlet sognets beboere om en udendørs forestilling, der har trukket op mod 1000 tilskuere pr gang. Rammen om spillepladsen har været en sprudlende markedsplads, hvor bodholderne har været en vigtig faktor i underholdningen.

Der har ad flere omgange været spillet dilettant i huset. I 40erne og 20erne var der forestillinger, så den nuværende gruppe bygger på gamle traditioner.

 

· Vakse Voksne- seniorgymnastik m/ socialt samvær. Her dyrkes legemsøvelser tilpasset modne mennesker, spilles billard, synges fra højskolesangbogen og dyrkes socialt samvær.

 

· Juletræsfest følger op på en gammel tradition, hvor børn, unge og voksne mødes om en fælles begivenhed i december.

Lokalrådet:

· Lokalhistoriske foredragsaftener, hvor der kan samles op mod 100        mennesker om fx Humleores historie, om 2. verdenskrig, om Den        Sjællandske Midtbane.

· Huset bruges som udgangspunkt for historiske byvandringer.

 

· Bankospil trak i foråret 2019 mellem 60 og 100 deltagere pr. gang.        Lokalrådets generalforsamling har været velbesøgt, hvor der har været        bankospil med lokale produkter.

· I samarbejde med Dansk Naturfredningsforening har der været        arrangeret affaldsindsamling.


Kirken og menighedsråd:

· Konfirmationsforberedelse for teenagere.

· Korundervisning for mindre børn, ældre børn og voksne.

· Aktiviteter, f.eks. spaghettigudstjenester

 

Vigersted Skole:

Dramaundervisning. Skolen har en tradition med at leje sig ind i forbindelse med store forestillinger med Vigersted Skoles Turneteater.

Voksenklubben (seniorklub):

· Møder og maddage. På møderne samles man om lokalhistorie, om at synge, om gennemgang af poesi, om rejser, om oplevelser. Maddagene indeholder som regel også et foredrag om lokales indsatser i Danmark og rejser. Eksempelvis har den danskfødte verdensberømte skuespiller Viggo Mortensen gæstet huset, og til stor begejstring for klubbens medlemmer donerede han to af sine malerier, som nu pryder væggen i Store Sal.

 

Mødevirksomhed  bl.a. foredrag om natur og rejser samt generalforsamlinger:

· Lokalrådet

· Fuglereservatet

· Grundejerforeninger

· Menighedsrådet

 

Politik:

· borgermøder, vælgermøder – politikerne får her en mulighed for at

             lytte til de lokale          borgeres ønsker, og borgerne får mulighed for at              råbe politikerne op.

· Valghandlinger som Kommunalvalg, Regionsrådsvalg,        Folketingsvalg ,EU-valg og folkeafstemninger.

 

Der er en god tradition for, at man mødes og får talt med nogle naboer

 

 

Desuden lejes huset ud til private fester i en stor del af årets weekender. Indtjeningen ved disse udlejninger går til drift af huset, samt vedligeholdelse.

 

Problemstilling (udfordring)

 

Med overtagelsen af huset, har bestyrelsen også overtaget ansvaret for at opretholde forsamlingshuset stand og almindelig vedligehold. Da bygningen er af ældre dato, har bestyrelsen på baggrund af tilbud fra håndværkere vurderet, at der over de kommende år er behov for en samlet investering i omegnen af 1,2-1,7 millioner kr, for at opretholde og fremtidssikre bygningen, således at forsamlingshuset vedbliver at være et samlingspunkt for byens fællesskaber.

 

Kommende store renoveringer:

· Nyt tag på tilbygningen – anslået pris – 350.000kr – egenfinansiering Støtteforeningen.

· Nyt tag, spær og plader, på resten af huset – anslået pris 1.200.000 kr. Det overvejes at føre hovedbygningen tilbage til det originale tagpap-tag af bevaringsværdige grunde.

· Udskiftning af vinduer evt. til støjdæmpende – anslået pris 120.000 kroner

· Udskiftning af gulv i store sal – anslået pris 150.000 kr.

 

Finansiering:

Det afsøges, hvilke finansieringskilder der kan komme i spil.

· Salg af flere medlemskaber – bl.a. til nye tilflyttere.

· Salg af støtteaktier og anden crowdfunding.

· Afholdelse af overskudsgivende støttearrangementer.

· Ansøgning af relevante fonde.

· Ansøgning af puljer i Ringsted Kommune.

· Rekruttering af frivillig arbejdskraft blandt medlemmerne. Flere har        budt ind med kompetencer.

· Indtægter fra udlejning til private fester.

 

Husets nuværende status:

I huset er der:

· Et moderne og veludstyret køkken.

· Moderne toiletforhold, idet der blev lavet en ny sidebygning med     toiletter samt handicapindgang og handicaptoilet  i 2005.

· To naturgasfyr fra 2016.

· Nyindkøbte borde og stole i foråret 2020.

· Ny hoveddør blev sat ind i foråret 2020.

                                 

Husets betydning for lokalsamfundet

 

I over 100 år har Forsamlingshuset været katalysator og udgangspunkt for det lokale foreningsliv.

I over 100 år har forsamlingshuset dannet rammen om hundredvis af festlige begivenheder fra vugge til grav:

Dåbsfest, konfirmationer, bryllupper, sølv- og guldbryllup, runde fødselsdage og begravelsesarrangementer.

Mange nye tilflyttere har fortalt, at de netop valgte at flytte til Vigersted på grund afde mange kulturelle og sportslige aktiviteter, der tilbydes – en stor del med base i forsamlingshuset.

Vi ved, at det er sværere at sikre tilflytning til et landområde, hvis både købmanden og forsamlingshuset er lukket.

De lokale forsamlingssteder er nøglen til at fastholde beboere i de mindre byer, da det er sammenholdet, der gør det attraktivt at leve der.

 

Ovenstående er grunden til, at vi er villige til at kæmpe for vores forsamlingshus. Huset i sig selv er bare et hus, men det repræsenterer alt det unikke og gode som findes i Vigersted og vi, og de hundrede frivillige, håber, at forsamlingshuset kan være centrum for det gode liv i mange år fremover.

 

 

Fremtidige planer:

Det er bestyrelsens hensigt, at der skal iværksættes flere aktiviteter.

Der er muligheder for dette mandag, tirsdag, samt søndag efter 15.

· Der skal laves museale aktiviteter, som skal vise danske forsamlingshuses udvikling og specielt Vigersted Forsamlingshus` historie i en stationær udstilling.

· Vi skal have familieaktiviteter (brætspils eftermiddage). Det er før afprøvet, hvor familier med børn og voksne mødtes for at spille.

· Der skal laves cafevirksomhed søndag eftermiddag. Det har været et ønske blandt lokale beboere at mødes uformelt. Dertil fællesspisninger á la maddag.

· Biografvirksomhed. Det kan være skæve film, gamle film, evt. storskærmsarrangementer i forbindelse med store sportsbegivenheder.

· Aftenskolevirksomhed. Det kan være studiekredse, der mødes om fælles interesser.

· Samlingssted for mødregrupper/fædregrupper. De fleste forældre herude fra må til Ringsted for at deltage i disse grupper. Man kan forstille sig et samarbejde med sundhedsplejerske og børnehave.

· Dage, hvor folk kan mødes om specifikke aktiviteter: Syltedag, plantebytning, tøjbytning o.l.

· Bankospil

· Musikarrangementer med lokale musikere. Flere lokale musikere har tilbudt sig – bl.a Basie Trust Bigband.

· Litteraturlæsning. Læsegrupper, hvor man aftaler litteratur og mødes for at diskutere værkerne.

· Kunstudstilling. Der er en gruppe lokale kunstnere, som mangler et sted at udstille.

· Der skal overvejes aktiviteter for unge. Det kan være egentlige klubaktiviteter. Der har før været ungdomsklub i byen drevet af Ungdomsskolen.

· Quizaftener, hvor man kan mødes om selvlavede eller indkøbte quizzer.

Bestyrelsens opgaver er følgende:

· Skal arbejde for at Forsamlingshuset fremover skal være en samlende        institution i byen og samlingspunkt for fællesskaber på tværs af        generationerne.

· Skal sikre de bygningsmæssige forhold.

· Skal generere arbejdsgrupper til de forskellige aktiviteter

· Skal stå for den daglige drift og udlejning til private fester.

Reservation af hus:

 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com

 

Eller på telefon 40 50 50 98

 

Vedrørende udlevering af nøgle:

 

Mathea Jensen

 

Mob. 40 50 50 98

 

Ring senest 8 dage før arrangementet.

 

 

.