For at leje huset og få  udleveret en nøgle, skal du være medlem af Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

 

Sådan bliver du medlem :

 

Du kan henvende dig til:

 

Mathea Jensen, kasserer

Ågerupvej 26, 4100 Ringsted

4100 Ringsted

Tlf. 40 50 50 98

E-mail:mot.jensen@gmail.com

Eller vigerstedforsamlingshus@gmail.com

 

Eller du kan indbetale 300 kr. til:

 

Reg. Nr. 4426 konto  4955189086

 

Du kan også benytte MobilePay 156978

 

Husk navn og adresse. Send en mail til vigerstedforsamlingshus@gmail.com, når du har betalt. Så får du tilsendt foreningens nyhedsbrev.

 

Beløbet er et kontingent, som skal fornys hvert år. Når vi har jeres e-mailadresse bliver der sendt en reminder inden generalforsamlingen i marts.

Det er vigtigt at vi har mange medlemmer. Behovet for kulturmuligheder og festlokaler er stigende, efterhånden som Vigersted får flere indbyggere.

 

Vigersted Forsamlingshus drives af en privat og frivillig bestyrelse.

 

Huset er en vigtig medspiller i vort landområde. Læs mere om de praktiske omstændigheder her.

 

Ovenstående kontonummer kan også benyttes, hvis du vil støtte foreningens bestræbelser på at få nyt tag på Store Sal. Vi sælger tagaktier, og alle beløb fra 100 kr. til 1 million er velkomne. Aktierne er ikke et værdipapir, men et bevis på at du har støttet.

Vigersted Forsamlingshus

Reservation af hus:

 

vigerstedforsamlingshus@gmail.com

 

Eller på telefon 40 50 50 98

 

Vedrørende udlevering af nøgle:

 

Mathea Jensen

 

Mob. 40 50 50 98

 

Ring senest 8 dage før arrangementet.

 

 

.