Akvarel af Erling Christiansen .

Vigersted Forsamlingshus

Nyhedsbrev 7.10.21.

Der er sket meget i forsamlingshuset i den sidste tid.

Dels er der fuld gang i udlejningerne til private i stort set hver eneste weekend. Dels er der opstået en del flere nye initiativer til gavn for os alle i Vigersted.

 

Langbordsspisningen på årets sidste sommerdag sammen med Café Ingeborg har resulteret i, at en gruppe borgere i Vigersted er gået sammen om at etablere kommende fællesspisninger. Første gang bliver den 26. oktober. Tilmelding på Vigersted Nem Tilmeld. I kan læse mere om menuen og priser på Vigersted Facebook og Lokalrådets hjemmeside.

 

En anden gruppe er i gang med at etablere søndagscaféer med brætspil. Første gang var den 26. september og fremmødet var så godt at der bliver genarrangeret den 28. november. Her vil vi også forsøge at etablere julemarked. Tovholder for dette julemarkedet er Berit Galberg, og vi kan bruge en masse bodholdere. Da det er første gang Forsamlingshuset står som arrangør af julemarked, er det gratis at etablere en bod. Ring til Berit på 22 21 23 25 og aftal nærmere.

 

Til Kildemarkedet havde Forsamlingshuset indkøbt 44 klapstole til udendørs brug. Disse skal også i brug til sommer, hvor der bliver jazz ved søen. Dette skete med et tilskud på 8.000 kr. fra Temaudviklingsmidlerne i Ringsted Kommune.

 

På Kildemarkedet havde forsamlingshuset en bod med salg af tag aktier. Der blev denne dag købt støtteaktier for 3.500 kroner, således at den samlede konto nu er på 15.555. Der er langt til millionen, med mange bække små….

 

For nylig har vi modtaget en donation fra Trelleborg fonden:  50.000 kr. til 3 nye vinduer i store sal. Det bliver på den vestlige side, hvor vi satser på støjdæmpende foranstaltninger af hensyn til vores naboer. Arbejdet forsøges iværksat i juni 2022.

 

Nu kommer der også gang i Lokalrådets bankospil igen. Følg med på forsiden af Forsamlingshusets hjemmeside, hvor der er en arrangementskalender.

 

Dilettanten har lovet, at overskuddet fra efterårsrevyen i november skal doneres til tag aktier, så det er glædeligt for os, at der allerede nu er udsolgt til premieren. Vi håber så på, at lørdagsforestillingen også har en chance for stort fremmøde.

 

Samtidig har alle de andre brugergrupper også indledt sæsonen i lyset af, at corona restriktionerne bliver færre.

 

For bestyrelsen er det en stor glæde, at huset trives med de mange aktiviteter, og vi ser frem til fremover at servicere brugergrupperne på bedst mulig måde til gavn for lokallivet. Forsamlingshusets fremmeste opgave er at være rammen for det sociale liv, det være sig for private eller foreninger.

 

Lokalrådet arrangerer valgmøde i forbindelse med kommunalvalget. Mødet finder sted den 3. november kl. 19 i Forsamlingshuset. Vi håber på mange fremmødte.

Med Venlig Hilsen

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

22 44 85 74

 

Nyhedsbrev nr. 9

I Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus ønsker vi alle et godt nytår. Det er nu et år siden vi overtog ejerskabet af huset. Det har været et spændende år med mange udfordringer og store og sjove oplevelser. Vi er fulde af fortrøstning og arbejder videre for at huset skal fungere som ramme om fællesskaber i Vigersted. Støtteforeningen nåede næsten op på 100 medlemmer i 2021. Vi håber tallet bliver slået i 2022. I hvert fald er det nu tid at forny sit medlemskab, hvis I vil støtte foreningen, deltage i generalforsamlingen den 23. marts eller skal leje huset i 2022. Det gøres fortsat ved at indbetale 300 kroner på konto eller MobilePay. Oplysningerne kan ses i brevhovedet.

Hvis I har meldt jer ind i foreningen efter 1. november 21, gælder medlemskabet også for 2022.

Siden sidste nyhedsbrev har vi haft flere arrangementer. Der var en vellykket fællesspisning i oktober, hvor 50 vigerstedere deltog. Arrangementet foregik i samarbejde med Café Ingeborg. Dette har resulteret i, at der er planlagt 3 fællesspisninger mere i starten af det nye år. De bliver gennemført hvis Coronaguden tillader det. Datoerne kan ses på vores hjemmeside og vil blive annonceret i pressen, på Facebook, på vigersted.net og fra mund til øre.

I den forbindelse samarbejder vi med Nem Tilmeld, som står for at modtage bestillinger og betalinger. NemTilmeld laver en billig service for frivillige foreninger, og vi har haft rigtig gode erfaringer med dem.

Et andet nyt tiltag blev også en kanonsucces. For første gang i nyere tid holdt forsamlingshuset julemarked den 28. november. 133 mennesker kom gennem huset denne dag. Der var 12 boder med vidt forskellige varer og der blev brugt en del penge. Forsamlingshuset fik denne dag solgt tagaktier for 2.900 kr. Vi takker for indsatsen til alle, der var med til at gøre dagen god.

I forbindelse med kommunalvalget blev der både afholdt valgmøde i Lokalrådets regi og valghandlinger i Forsamlingshuset. På valgdagen kom 700 mennesker igennem huset, og alle var gode til at varetage Coronareglerne.

Vigersteddilettanten kunne endelig spille revy igen og her blev der atter spisning i huset. Nok en gang i samarbejde med Ingeborg. Der var god deltagelse og opbakning. Overskuddet fra arrangementet har Vigersteddilettanten doneret til tagaktier. De er hermed vores hidtil største sponsor med et beløb på 11.200 kr. Det bliver spændende at se, om den donation bliver overgået af andre i 2022.

Den samlede tag aktie konto er nu oppe på 31.655 kr. Den sum er sammensat af beløb på 50 til 11.200 kr. Det er et tal, der begynder at ligne noget i forhold til ansøgninger. Som det sikkert er bekendt, skal vi bruge et beløb på omkring en million kroner for at skifte taget. Såvel små som store beløb er fortsat velkomne.

Vi har desværre modtaget afslag om støtte til renovering fra et par fonde. Der er flere ansøgninger på tegnebrættet. Vi prøver fortsat at søge fonde.

Der er kommet en nærboks, som kan modtage pakker. Boksen er anbragt ved nordenden af huset og betjenes via mobiltelefon.

Støtteforeningens bestyrelse hører gerne fra jer, hvis I går rundt med ideer til arrangementer i huset.

Vores mål er, at huset kan danne rammen om fællesskaber langt ud i fremtiden. For øjeblikket arbejder flere grupper i huset: dilettanten, Vakse Voksne, Voksenklubben, Billardklubben, Lokalrådets bankoafdeling. Flere foreninger afholder generalforsamlinger i huset. Næsten hver weekend er huset lejet ud til privatfester.

I forbindelse med den seneste Coronanedlukning blev forsamlingshuset holdt lukket på foranledning af Erhvervsministeriet. Det gav et par aflysninger af privatfester, samt andre aktiviteter. Da der blev åbnet for idrætsaktiviteter igen, havnede forsamlingshuset i et dødvande. Vi har to brugergrupper, der falder under betegnelsen idræt: Billard og ældregymnastik. Da aktiviteterne foregår i Forsamlingshuset, kunne vi ikke åbne, som hvis det havde foregået i hallen. Erhvervsstyrelsen anbefalede os fortsat at holde lukket, idet det kunne blive dyrt at åbne.

Med venlig hilsen

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

22 44 85 74

mot.jensen@gmail.com

 

Nyhedsbrev 23. maj 2022

Sommeren nærmer sig og dermed er der traditionelt stille omkring forsamlingshuset især i juli. Hvor mange mennesker holder ferie. Aktiviteterne har hen over vinter og forår været mange. Bankospil, billard, søndagscaféer, fællespisninger, gymnastik og private livsbegivenheder har fyldt meget.

Juni måned bringer en folkeafstemning, hvor huset nok en gang bliver rammen og kernen i demokratiet, afgivelsen af stemmer. På sådan en dag defilerer mellem 7 og 8oo vælgere forbi stemmeboksene i den store sal. Det er lidt tankevækkende at den slags handlinger har fundet sted i Vigersted Forsamlingshus i 119 år. Så når valgformanden kl. 20 fra trappen råber ud over byen: ”Er der flere, der ønsker at afgive deres stemme?”, så bygges der på de bedste demokratiske traditioner.

Juni byder også på et koncertarrangement. Basie Trust Big Band spiller støttekoncert for forsamlingshuset den 12. juni kl. 14-16 på parkeringspladsen foran huset. Af hensyn til vores planlægning vil vi gerne have tilmelding. Det kan ske på Vigersted NemTilmeld, på mail vigerstedforsamlingshus@gmail.com eller telefon 22 44 85 74. Det koster 50 kr. at deltage og overskuddet fra koncerten går til tagaktier.

Her er Basie Trust Big Band fanget med kameraet under en koncert på Sporvejsmuséet.

 

I slutningen af måneden får vi med støtte fra Sydbanks Trelleborgfond sat 3 nye vinduer i vestsiden af den store sal.

Når august melder sig, kommer der atter gang i aktiviteterne og i bestyrelsen håber vi at kunne give plads til både gamle og nye aktiviteter. Hvis du går rundt med ideer til aktiviteter, der kunne være sjove at sætte i værk, så henvend jer endelig. Forsamlingshusene blev tidligere kaldt ”De Hundrede Hændelsers Hus”,  og det udtryk vil vi gerne leve op til.

I skrivende stund har vi 68 husstande som medlemmer af foreningen. I kan stadigvæk melde jer ind for 300 kr, som betales via MobilePay eller ved bankoverførsel. På samme måde kan I støtte foreningen ved at købe tagaktier.

Med venlig hilsen

Torben Dan Jensen

Forsamlingshuset får et travlt efterår.

Der er sket en del i forårs- og sommermånederne. Basie Trust Big Band spillede støttekoncert for forsamlingshuset den 12. juni. Oprindelig havde vi planlagt asfaltbal på parkeringspladsen, hvor der var sat telt op til orkestret. Nogle ret heftige vindstød forårsagede dog så meget ravage, at koncerten måtte flytte indendørs. Nodestativer væltede, et orkestermedlem fik en højtaler i hovedet, og da koncerten var halvvejs i programmet, åbnede himlens sluser sig.

Det må blive en anden gang vi laver jazz ved søen. 70 tilhørere – både voksne og børn nød de musiske udfoldelser. Orkesteret var meget velspillende, og fik meget ros. Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak. Arrangementet leverede en donation på 6.300 kr., hvilket gør BasieTrust Big Band til vores næst største donor på tagaktiekontoen.

I juni blev der sat 3 nye vinduer op i Store Sal. Det kunne lade sig gøre på grund af en donation fra Trelleborgfonden. 50.000 kr. blev overrakt af Henrik Tersgård Nielsen, som er filialdirektør i Sydbanks Ringsted afdeling. Henrik overrakte pengene med ordene: ”Det handler grundlæggende om at støtte op om lokalsamfundene, og her er forsamlingshusene med til at holde gang i livet.”

Onsdag den 31. august på den sidste sommerdag, bliver der langbordsspisning ved søen. Her vil Café Ingeborg for sidste gang hjælpe os med at servicere sultne Vigerstedborgere. I lighed med sidste år vil der også blive debat om husets fremtid. Hvilke projekter skal vi sætte – ikke i søen – men i gang i huset. Det ligger fast, at der også vil være fællesspisning den 3. oktober og den 1. november.

I september vil Støtteforeningen i lighed med mange andre have en bod på Lokalrådets Kildemarked den 18. september. Her kan man komme med forslag til aktiviteter, melde sig ind i foreningen, købe tagaktier og få sig en snak om husets fremtid.

Den 7. og 8. oktober bliver der spillet revy ved Vigersteddilettanten. Her bliver der også inviteret til spisning om fredagen og til kaffe om lørdagen. Billetter bestilles via NemTilmeld.

Onsdag den 26. oktober bliver der ølsmagning ved Claus Jacob Wordenskjold. Allerede nu kan man bestille billetter på NemTilmeld. Det koster 225 kr. for en plads. Til gengæld får du ølforedrag, smagsprøver på 6 forskellige øller, lidt at spise, samt godt selskab.

Også i år vil vi forsøge os med julemarked Det bliver den 27. november. Hvis du har lyst til at deltage med en bod, skal du henvende dig til Mathea på telefon 40 50 50 98 eller på mail vigerstedforsamlingshus@gmail.com

Medlemstallet er støt stigende. I skrivende stund er vi 89 betalende husstande, og vi håber at runde 100 i 2022. Rekorden er indtil videre107 i 2020.

Vi har et ønske om at kunne invitere til søndagscaféer. En prøve finder sted den 30. oktober. Der kommer opslag om indholdet, når tiden nærmer sig.

Inden for kort tid vil vi atter skulle mødes til valghandling i forsamlingshuset. Vi håber ved den lejlighed at kunne lave café og servering i skænkestuen. Indtil videre er der ikke nogen myndigheder, der har protesteret.

Derudover er huset stort set lejet ud til private livsbegivenheder hver weekend frem til jul.

Forsamlingshuset fortjener efterhånden titlen ”De Hundrede Hændelsers Hus”.

 

På bestyrelsens vegne

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

22 44 85 74

 

 

Vigersted den 25.10.2022

 

Kære medlem af Støtteforeningen og lejer af Vigersted Forsamlingshus.

 

Vi glæder os til fortsat at ønske dig og dit selskab velkommen i Vigersted Forsamlingshus både til private fester og offentlige arrangementer.

 

Grundet  prisstigninger på el og gas, som vi alle oplever, skal vi her informere om, at huslejepriserne stiger pr.1.12.2022. Dette gælder også allerede indgåede aftaler, der omhandler lejemål efter denne dato.

 

Vi ønsker fortsat at kunne give jer mulighed for at fejre jeres private livsbegivenheder i Vigersted Forsamlingshus, samt at kunne være rammen om så mange fællesskaber som muligt.

 

Vi beklager de gener prisstigningerne måtte medføre.

 

Med ønsket om fortsatte gode oplevelser i Forsamlingshuset.

 

Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

 

 

Lejepriser for Vigersted Forsamlingshus pr.1.12.2022:

Fredag, lørdag søndag+ helligdage:

Udlejning af hele huset: 4.500 kr. + depositum 2.000 kr.

Huset uden Store Sal: 3.250 kr. + depositum 2.000 kr.

Hverdage mandag—torsdag:

Udlejning af hele huset: 3.250 kr. + depositum 2.000 kr.

Huset uden Store Sal: 2600 kr. + depositum 2.000 kr.

Det er muligt at leje huset på timebasis på hverdage: 400 kr. i timen

 I visse tilfælde vil der være forhøjet depositum. Det gælder f.eks. ungdomsfester hvor depositum udgør 5.000

Ved reservationen betales et reservationsgebyr på 500 kr., som fratrækkes den samlede pris

Reservationsgebyr tilbagebetales ikke ved aflysning.

Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementsdato betales fuld husleje.

 

For at leje huset skal man være medlem af Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus. Medlemskab af støtteforeningen koster 300 kr. om året. Medlemskontingent kan indbetales på MobilePay 156978 eller på konto 4426 4955189086. Skriv på mail vigerstedforsamlingshus@gmail.com, når du betaler.