Akvarel af Erling Christiansen .

Vigersted Forsamlingshus

Nyhedsbrev nummer 3. 30. december 2020

Vigersted Forsamlingshus overdrages til Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Den endelige købskontrakt, underskrevet af alle parter, forelå den 23.12.2020. Ejerskiftet træder i værk den 1. januar 2021. Forud er gået en række forhandlinger, som ved stor hjælp fra advokatfirmaet Milthers og Nielsen er forløbet godt. Både Ringsted Kommune og støtteforeningen har ændret ved den oprindelige ordlyd.

Advokat Steffen Nielsen har været en uundværlig hjælp for os og dermed lokalsamfundet i Vigersted. Støtteforeningen anbefaler varmt firmaet. I kan læse om dem på www.mnadvokater.dk.

Vi takker også de mange mennesker i Vigersted, som har vist støtte og interesse for, at huset skal køre videre.

Nu begynder så det hårde slid. I løbet af foråret sættes renoveringsprojekter i gang. Først og fremmest skal taget prioriteres.

I forbindelse med skader på murværket vil vi indkalde til arbejdsdage i ledige weekender.

Forhåbentlig kommer der gang i brugen igen i takt med, at Covid udfases. Og på trods af, at vi har indført prisstigninger. Se mere om dette på www.vigerstedforsamlingshus.dk.

Alle aktiviteter i huset – billard, Vakse Voksne, Voksenklubben, Dilettant, konfirmationsforberedelse, korene og menighedsrådet - fortsætter. Nørkleklubben har valgt at flytte aktiviteterne til Kværkeby.

Vi er meget glade for de faste aktiviteter.

 I løbet af foråret vil vi indkalde de folk, der har tilmeldt sig aktivitetsgrupperne, samt naturligvis alle andre, der er interesserede. Det kommer til at foregå via Facebook, nyhedsbreve og lokalrådets hjemmeside. Vi håber, der kan skabes nye aktiviteter i huset, samt at vi kan få nogle arbejdshold til at deltage i renoveringer.

Vi får brug for hjælp til at skaffe kapital til renoveringerne. Gode ideer modtages med kyshånd.

Vi har et samarbejde med Ringsted kommunes fundraiser, vi har tagaktier på tegnebrættet, og hvis I har en rig onkel, som ingen arvinger har, så er det måske en mulighed?

Flere har foreslået, at der skal laves arrangementer, der kan give huset en indtægt. Det ser vi nærmere på.

Støtteforeningen ønsker alle i Vigersted et godt nytår.

Nyhedsbrev nummer 4. Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

 

Marts 2021.

 

Det er nu tid til at forny sit medlemskab af foreningen. Det gør man ved at indbetale 300 kr. pr. husstand på MobilePay 156 978 eller kontonummer 4426 4955189086. Send venligst en mail til vigerstedforsamlingshus@gmail.com, når I har betalt. På den måde får vi jeres e-mail adresser og I vil fremover modtage nyhedsbrevet.

 

Hvis I allerede har betalt de 300 kr. behøver I naturligvis ikke betale igen.

Coronaen har stadig fat i arrangementskalenderen. I skrivende stund er alle privatfester rykket til efteråret. Der er booket  lokaler til generalforsamlinger i foråret. Tiden vil vise, om de kan gennemføres.

 

Øvrige faste aktiviteter Vakse Voksne, Voksenklubben, Billardklub, Dilettant er lukket ned på grund af forsamlingsloftet på 5 personer.

 

Det er nu kun medlemmer af foreningen, der kan leje lokalerne. Heldigvis tager nye lejere godt imod denne oplysning og foreningen har nu 109 medlemmer.

 

Støtteforeningen overtog ejerskabet den 1. januar 2021. Der bliver nu iværksat udskiftning af tegltag på bygningen. Det er den del, der ligger på den tidligere værtsbolig. Arbejdet er planlagt til at foregå i ugerne 10-11-12.

 

I samarbejde med Ringsted Kommunes fundraiser Rasmus Dam West Knudsen har bestyrelsen udarbejdet en projektbeskrivelse, som I kan se på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk. Klik på fanen Fremtiden.  Beskrivelsen ændrer sig løbende, og I kan altid se den opdaterede version på hjemmesiden.

 

I forhold til kommende aktiviteter vil vi gerne høre fra Jer, der kunne tænke sig at hjælpe med at arrangere disse. Giv besked via forsamlingshusets mail.

 

Nyhedsbrev nr. 5 om Vigersted Forsamlingshus.

Foråret har budt på en ansigtsløftning af de store.

Tegltaget på forsamlingshuset er blevet udskiftet og skorstenen er repareret. Det er blevet flot og som alle kosmetiske operationer har det været dyrt. Støtteforeningen har brugt mange penge af formuen, men det var nødvendigt og derfor pengene værd.

Den næste store opgave er udskiftning af tag over store sal og scene.

Vi har lavet en renoveringsplan og søger både små og store fonde, og vi håber at rigtig mange vil støtte os.

Omkring nytår rundede vi 100 medlemmer i Støtteforeningen. Af dem har hele 68 valgt at fortsætte medlemskabet, og et par helt nye er kommet til. Vi håber at resten af medlemmerne fra 2020 også kommer med.

Udover et medlemskab af støtteforeningen er der et par andre måder at hjælpe huset på.

Du kan støtte ved at købe en tagaktie. Du får helt sikkert ikke udbytte eller kursgevinst. Til gengæld hjælper du med at bevare rammen om en masse nuværende og kommende fællesskaber i Vigersted Forsamlingshus.

Vi udsteder støtteaktier for alle beløb. Dog minimum 100 kr. Ved støttebeløb på 5.000 og derover, kommer dit navn eller firmanavn på en smuk plade ophængt i hallen i Vigersted Forsamlingshus. Dertil sender vi et takkebevis, som du kan ophænge i dit hjem og bevise din filantropi overfor dine bekendte og din familie.

Skulle der mod forventning være penge tilbage efter renoveringen, kan du være forvisset om, at pengene går til yderligere renoveringer. Vinduer og gulv har begrænset levetid.

Skulle I kende til en skjult formue et sted, så grav den op og hjælp til med at betale taget.

Alle kontaktoplysninger kan ses på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk.

I april meddelte Ringsted Kommune at Forsamlingshuset er fritaget for ejendomsskat. Det er en besparelse på knap 14.000 kroner.

Vi inviterer på et tidspunkt til arbejdsdage, men vi skal lige have corona væk. Der er en masse mindre opgaver, der skal ordnes. Maling, fugeudkratning, lettere murerarbejde venter. Hovedrengøring bliver også nødvendig efter de store projekter.

Vi håber meget at efteråret kan byde på gensyn med de faste brugere. Og så håber vi, at festglade mennesker atter kan blive døbt, konfirmeret, gift og fejret på behørig vis.

Med venlig hilsen

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

22 44 85 74 email: mot.jensen@gmail.com

Nyhedsbrev nr. 6.                                                                                      23.juni 2021

Kære medlemmer af Støtteforeningen.

Vi har nu fået afholdt vores generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig. Resultatet blev som følger:

Formand: Anders Piil

Næstformand: Uffe Larsen

Kasserer: Mathea Jensen

Sekretær: Torben Dan Jensen

Medlemmer:          Michael Chiamchantuek

                                  Tina Gundersen

                                  Niels Arentoft

Suppleanter:           Kim Møllebro Hansen

                                  Martin Henriksen

Torben Ulrich Petersen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse takker for indsatsen, og vi ved at vi også fremover kan trække på hans bistand.

Der var udover den gamle bestyrelse 11 medlemmer til stede. Referatet kan læses på vores hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk

 

Vores tiltag med hensyn til tagaktier er kommet i gang. Den fysiske aktie er lige på trapperne. Socialdemokratiet i Ringsted holdt bestyrelsesmøde i huset og har doneret 1500 kr. til en tagaktie. Inden længe kommer der en flyer i postkasserne med opfordring til at støtte huset både ved medlemskab og ved at købe en støtte aktie. Der kommer med garanti intet udbytte eller afkast. For jer er det ren tilsætning, men for os skaber det håb om at kunne skifte taget på den oprindelige del af bygningen. Hvis I allerede nu vil støtte, så kan det ske på MobilePay 156978 eller konto 4426 4955189086. Så kommer det fysiske papir, når vi har fået trykt dem.

I samarbejde med lokalrådet er der udarbejdet en fælles aktivitetskalender. Den kan både ses på vores hjemmeside og som vedhæftet fil til dette nyhedsbrev. Kalenderen rummer en oversigt over bankospil, caféer, lokalrådsarrangementer, fællesspisninger, revy og koncert.

Tirsdag den 31. august kommer Café Ingeborgs foodtruck til forsamlingshuset. Her er alle velkomne til at komme forbi og se hvad de formår. Invitationen gælder børn, børnenes forældre, voksne, ældre, gamle. I vælger selv titlen. Der bliver tilmelding på Vigersted Booking fra den 11. august. Yderligere information kommer ud på samme tid.

12. august 2021

Nyhedsbrev nr. 7

 

Flere fælles maddage i Vigersted?

Tirsdag den 31. august inviterer Vigersted Forsamlingshus, Vigersted Lokalråd og Café Ingeborg til langbordsspisning ved søen. Der vil blive dækket op med ternede duge og efterårsfarver i håbet om at skabe rammer for nye fællesskaber i Vigersted, og vi håber på stor deltagelse.

Målet med arrangementet er, udover at vi ønsker en god aften for deltagerne, at vi vil invitere til en præsentation af Vigersted og Café Ingeborg og i forlængelse heraf indgå en dialog og afsøge mulighederne for at etablere madfællesskaber og andre fællesarrangementer i fremtiden.

Café Ingeborg giver os mulighed for, at vi kan lave denne langbordsspisning med gratis mad til første arrangement. Dette sker via Caféens Foodtruck, som blev mulig på grundlag af støtte fra Nordea Fonden i 2020. Café Ingeborg blev i 2020 udvidet med en mobil madcafé, som skal køre rundt i Ringsted Kommune for at understøtte (mad)fællesskaber.

Man vil kunne købe drikkevarer til rimelige priser.

Maden vil kunne spises fra kl. 17.30-18.30. Alle er velkomne.

Programmet bliver:

17.00 Borddækning. Kom og deltag, hvis du har tid.

17.30 – 18.30 Spisning: Grill dit eget naanbrød, hvis du har lyst! Til naanbrødet serverer Café Ingeborg grillet marineret oksesteg med dip og blandet salat.

18.30:      Fortælling om fortidens fællesskaber i Vigersted.

                 Fortælling om Café Ingeborg.

Den nysgerrige mikrofon. Skal vi arbejde på flere fællesspisninger i Vigersted? Hvad har borgerne i Vigersted behov for? Café Ingeborg hjælper gerne i gang.

Hvis I har nogle ideer til andre fællesarrangementer, er der også mulighed for at stille forslag og debattere det.

20.00:      Afslutning og oprydning.

Af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at vi får tilmelding via

 https://vigersted.nemtilmeld.dk/   inden torsdag den 26.8.

I tilfælde af dårligt vejr går vi i Forsamlingshuset.

Nyhedsbrev 7.10.21.

Der er sket meget i forsamlingshuset i den sidste tid.

Dels er der fuld gang i udlejningerne til private i stort set hver eneste weekend. Dels er der opstået en del flere nye initiativer til gavn for os alle i Vigersted.

 

Langbordsspisningen på årets sidste sommerdag sammen med Café Ingeborg har resulteret i, at en gruppe borgere i Vigersted er gået sammen om at etablere kommende fællesspisninger. Første gang bliver den 26. oktober. Tilmelding på Vigersted Nem Tilmeld. I kan læse mere om menuen og priser på Vigersted Facebook og Lokalrådets hjemmeside.

 

En anden gruppe er i gang med at etablere søndagscaféer med brætspil. Første gang var den 26. september og fremmødet var så godt at der bliver genarrangeret den 28. november. Her vil vi også forsøge at etablere julemarked. Tovholder for dette julemarkedet er Berit Galberg, og vi kan bruge en masse bodholdere. Da det er første gang Forsamlingshuset står som arrangør af julemarked, er det gratis at etablere en bod. Ring til Berit på 22 21 23 25 og aftal nærmere.

 

Til Kildemarkedet havde Forsamlingshuset indkøbt 44 klapstole til udendørs brug. Disse skal også i brug til sommer, hvor der bliver jazz ved søen. Dette skete med et tilskud på 8.000 kr. fra Temaudviklingsmidlerne i Ringsted Kommune.

 

På Kildemarkedet havde forsamlingshuset en bod med salg af tag aktier. Der blev denne dag købt støtteaktier for 3.500 kroner, således at den samlede konto nu er på 15.555. Der er langt til millionen, med mange bække små….

 

For nylig har vi modtaget en donation fra Trelleborg fonden:  50.000 kr. til 3 nye vinduer i store sal. Det bliver på den vestlige side, hvor vi satser på støjdæmpende foranstaltninger af hensyn til vores naboer. Arbejdet forsøges iværksat i juni 2022.

 

Nu kommer der også gang i Lokalrådets bankospil igen. Følg med på forsiden af Forsamlingshusets hjemmeside, hvor der er en arrangementskalender.

 

Dilettanten har lovet, at overskuddet fra efterårsrevyen i november skal doneres til tag aktier, så det er glædeligt for os, at der allerede nu er udsolgt til premieren. Vi håber så på, at lørdagsforestillingen også har en chance for stort fremmøde.

 

Samtidig har alle de andre brugergrupper også indledt sæsonen i lyset af, at corona restriktionerne bliver færre.

 

For bestyrelsen er det en stor glæde, at huset trives med de mange aktiviteter, og vi ser frem til fremover at servicere brugergrupperne på bedst mulig måde til gavn for lokallivet. Forsamlingshusets fremmeste opgave er at være rammen for det sociale liv, det være sig for private eller foreninger.

 

Lokalrådet arrangerer valgmøde i forbindelse med kommunalvalget. Mødet finder sted den 3. november kl. 19 i Forsamlingshuset. Vi håber på mange fremmødte.

Med Venlig Hilsen

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

22 44 85 74

 

Nyhedsbrev nr. 9

I Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus ønsker vi alle et godt nytår. Det er nu et år siden vi overtog ejerskabet af huset. Det har været et spændende år med mange udfordringer og store og sjove oplevelser. Vi er fulde af fortrøstning og arbejder videre for at huset skal fungere som ramme om fællesskaber i Vigersted. Støtteforeningen nåede næsten op på 100 medlemmer i 2021. Vi håber tallet bliver slået i 2022. I hvert fald er det nu tid at forny sit medlemskab, hvis I vil støtte foreningen, deltage i generalforsamlingen den 23. marts eller skal leje huset i 2022. Det gøres fortsat ved at indbetale 300 kroner på konto eller MobilePay. Oplysningerne kan ses i brevhovedet.

Hvis I har meldt jer ind i foreningen efter 1. november 21, gælder medlemskabet også for 2022.

Siden sidste nyhedsbrev har vi haft flere arrangementer. Der var en vellykket fællesspisning i oktober, hvor 50 vigerstedere deltog. Arrangementet foregik i samarbejde med Café Ingeborg. Dette har resulteret i, at der er planlagt 3 fællesspisninger mere i starten af det nye år. De bliver gennemført hvis Coronaguden tillader det. Datoerne kan ses på vores hjemmeside og vil blive annonceret i pressen, på Facebook, på vigersted.net og fra mund til øre.

I den forbindelse samarbejder vi med Nem Tilmeld, som står for at modtage bestillinger og betalinger. NemTilmeld laver en billig service for frivillige foreninger, og vi har haft rigtig gode erfaringer med dem.

Et andet nyt tiltag blev også en kanonsucces. For første gang i nyere tid holdt forsamlingshuset julemarked den 28. november. 133 mennesker kom gennem huset denne dag. Der var 12 boder med vidt forskellige varer og der blev brugt en del penge. Forsamlingshuset fik denne dag solgt tagaktier for 2.900 kr. Vi takker for indsatsen til alle, der var med til at gøre dagen god.

I forbindelse med kommunalvalget blev der både afholdt valgmøde i Lokalrådets regi og valghandlinger i Forsamlingshuset. På valgdagen kom 700 mennesker igennem huset, og alle var gode til at varetage Coronareglerne.

Vigersteddilettanten kunne endelig spille revy igen og her blev der atter spisning i huset. Nok en gang i samarbejde med Ingeborg. Der var god deltagelse og opbakning. Overskuddet fra arrangementet har Vigersteddilettanten doneret til tagaktier. De er hermed vores hidtil største sponsor med et beløb på 11.200 kr. Det bliver spændende at se, om den donation bliver overgået af andre i 2022.

Den samlede tag aktie konto er nu oppe på 31.655 kr. Den sum er sammensat af beløb på 50 til 11.200 kr. Det er et tal, der begynder at ligne noget i forhold til ansøgninger. Som det sikkert er bekendt, skal vi bruge et beløb på omkring en million kroner for at skifte taget. Såvel små som store beløb er fortsat velkomne.

Vi har desværre modtaget afslag om støtte til renovering fra et par fonde. Der er flere ansøgninger på tegnebrættet. Vi prøver fortsat at søge fonde.

Der er kommet en nærboks, som kan modtage pakker. Boksen er anbragt ved nordenden af huset og betjenes via mobiltelefon.

Støtteforeningens bestyrelse hører gerne fra jer, hvis I går rundt med ideer til arrangementer i huset.

Vores mål er, at huset kan danne rammen om fællesskaber langt ud i fremtiden. For øjeblikket arbejder flere grupper i huset: dilettanten, Vakse Voksne, Voksenklubben, Billardklubben, Lokalrådets bankoafdeling. Flere foreninger afholder generalforsamlinger i huset. Næsten hver weekend er huset lejet ud til privatfester.

I forbindelse med den seneste Coronanedlukning blev forsamlingshuset holdt lukket på foranledning af Erhvervsministeriet. Det gav et par aflysninger af privatfester, samt andre aktiviteter. Da der blev åbnet for idrætsaktiviteter igen, havnede forsamlingshuset i et dødvande. Vi har to brugergrupper, der falder under betegnelsen idræt: Billard og ældregymnastik. Da aktiviteterne foregår i Forsamlingshuset, kunne vi ikke åbne, som hvis det havde foregået i hallen. Erhvervsstyrelsen anbefalede os fortsat at holde lukket, idet det kunne blive dyrt at åbne.

Med venlig hilsen

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

22 44 85 74

mot.jensen@gmail.com