Akvarel af Erling Christiansen .

Vigersted Forsamlingshus

 

Nyhedsbrev nr.1

2. november 2020

Status:

Vi er i gang med at få lavet en teknisk gennemgang af huset for at få overblik over presserende opgaver. Dette sker i samarbejde med Ringsted Kommunes tekniske personale.

Vi er ved at få indhentet forsikringstilbud. Det ser ud til at udgifterne hertil bliver omkring 16.000 kr.

Haraldsted Forsamlingshus og Bringstrup Forsamlingshus har været meget behjælpelige med oplysninger om deres drift.

Nyhedsbrev nr. 2,

 11. november 2020.

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Anders Piil

Næstformand: Uffe Larsen

Kasserer: Mathea Jensen

Sekretær: Torben Dan Jensen

Medlem: Torben Ulrich Petersen

Medlem: Niels Arentoft

Medlem: Michael Chiamchantuek

Suppleant: Tina Gundersen

Suppleant: Martin Henriksen

Vi fortsætter arbejdet med at overtage huset.

Der er blevet lavet en teknisk gennemgang af huset med hjælp fra Ringsted Kommunes tekniske personale.

I skrivende stund afventer vi en rapport.

Derudover er vi ved at undersøge mulighederne for at søge om hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat. Ifølge lovgivningen er det en mulighed for forsamlingshuse, hvor der foregår arrangementer af politisk, oplysende, religiøs eller kulturel karakter.

Vi har indhentet tilbud på forsikring, og har fået et godt et af slagsen fra Dansø Forsikringsmæglere, som samarbejder med Dansk Forsamlingshusforening.

Nu afventer vi kommunens udspil om overdragelse.

Alle festudlejninger er i anden omgang af Corona-bølgen aflyst og alle lejere har fået reservationsgebyret retur.

Vi har vedtaget prisforhøjelser på mellem 20 og 25 %.

Disse kan ses på vores hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk.

Hvis I kender nogen, der er medlem af Støtteforeningen, men som ikke modtager nyhedsbrevet, så bed dem skrive en mail til vigerstedforsamlingshus@gmail.com.

 

 

Nyhedsbrev nummer 3. 30. december 2020

Vigersted Forsamlingshus overdrages til Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Den endelige købskontrakt, underskrevet af alle parter, forelå den 23.12.2020. Ejerskiftet træder i værk den 1. januar 2021. Forud er gået en række forhandlinger, som ved stor hjælp fra advokatfirmaet Milthers og Nielsen er forløbet godt. Både Ringsted Kommune og støtteforeningen har ændret ved den oprindelige ordlyd.

Advokat Steffen Nielsen har været en uundværlig hjælp for os og dermed lokalsamfundet i Vigersted. Støtteforeningen anbefaler varmt firmaet. I kan læse om dem på www.mnadvokater.dk.

Vi takker også de mange mennesker i Vigersted, som har vist støtte og interesse for, at huset skal køre videre.

Nu begynder så det hårde slid. I løbet af foråret sættes renoveringsprojekter i gang. Først og fremmest skal taget prioriteres.

I forbindelse med skader på murværket vil vi indkalde til arbejdsdage i ledige weekender.

Forhåbentlig kommer der gang i brugen igen i takt med, at Covid udfases. Og på trods af, at vi har indført prisstigninger. Se mere om dette på www.vigerstedforsamlingshus.dk.

Alle aktiviteter i huset – billard, Vakse Voksne, Voksenklubben, Dilettant, konfirmationsforberedelse, korene og menighedsrådet - fortsætter. Nørkleklubben har valgt at flytte aktiviteterne til Kværkeby.

Vi er meget glade for de faste aktiviteter.

 I løbet af foråret vil vi indkalde de folk, der har tilmeldt sig aktivitetsgrupperne, samt naturligvis alle andre, der er interesserede. Det kommer til at foregå via Facebook, nyhedsbreve og lokalrådets hjemmeside. Vi håber, der kan skabes nye aktiviteter i huset, samt at vi kan få nogle arbejdshold til at deltage i renoveringer.

Vi får brug for hjælp til at skaffe kapital til renoveringerne. Gode ideer modtages med kyshånd.

Vi har et samarbejde med Ringsted kommunes fundraiser, vi har tagaktier på tegnebrættet, og hvis I har en rig onkel, som ingen arvinger har, så er det måske en mulighed?

Flere har foreslået, at der skal laves arrangementer, der kan give huset en indtægt. Det ser vi nærmere på.

Støtteforeningen ønsker alle i Vigersted et godt nytår.

Nyhedsbrev nummer 4. Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

 

Marts 2021.

 

Det er nu tid til at forny sit medlemskab af foreningen. Det gør man ved at indbetale 300 kr. pr. husstand på MobilePay 156 978 eller kontonummer 4426 4955189086. Send venligst en mail til vigerstedforsamlingshus@gmail.com, når I har betalt. På den måde får vi jeres e-mail adresser og I vil fremover modtage nyhedsbrevet.

 

Hvis I allerede har betalt de 300 kr. behøver I naturligvis ikke betale igen.

Coronaen har stadig fat i arrangementskalenderen. I skrivende stund er alle privatfester rykket til efteråret. Der er booket  lokaler til generalforsamlinger i foråret. Tiden vil vise, om de kan gennemføres.

 

Øvrige faste aktiviteter Vakse Voksne, Voksenklubben, Billardklub, Dilettant er lukket ned på grund af forsamlingsloftet på 5 personer.

 

Det er nu kun medlemmer af foreningen, der kan leje lokalerne. Heldigvis tager nye lejere godt imod denne oplysning og foreningen har nu 109 medlemmer.

 

Støtteforeningen overtog ejerskabet den 1. januar 2021. Der bliver nu iværksat udskiftning af tegltag på bygningen. Det er den del, der ligger på den tidligere værtsbolig. Arbejdet er planlagt til at foregå i ugerne 10-11-12.

 

I samarbejde med Ringsted Kommunes fundraiser Rasmus Dam West Knudsen har bestyrelsen udarbejdet en projektbeskrivelse, som I kan se på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk. Klik på fanen Fremtiden.  Beskrivelsen ændrer sig løbende, og I kan altid se den opdaterede version på hjemmesiden.

 

I forhold til kommende aktiviteter vil vi gerne høre fra Jer, der kunne tænke sig at hjælpe med at arrangere disse. Giv besked via forsamlingshusets mail.

 

Nyhedsbrev nr. 5 om Vigersted Forsamlingshus.

Foråret har budt på en ansigtsløftning af de store.

Tegltaget på forsamlingshuset er blevet udskiftet og skorstenen er repareret. Det er blevet flot og som alle kosmetiske operationer har det været dyrt. Støtteforeningen har brugt mange penge af formuen, men det var nødvendigt og derfor pengene værd.

Den næste store opgave er udskiftning af tag over store sal og scene.

Vi har lavet en renoveringsplan og søger både små og store fonde, og vi håber at rigtig mange vil støtte os.

Omkring nytår rundede vi 100 medlemmer i Støtteforeningen. Af dem har hele 68 valgt at fortsætte medlemskabet, og et par helt nye er kommet til. Vi håber at resten af medlemmerne fra 2020 også kommer med.

Udover et medlemskab af støtteforeningen er der et par andre måder at hjælpe huset på.

Du kan støtte ved at købe en tagaktie. Du får helt sikkert ikke udbytte eller kursgevinst. Til gengæld hjælper du med at bevare rammen om en masse nuværende og kommende fællesskaber i Vigersted Forsamlingshus.

Vi udsteder støtteaktier for alle beløb. Dog minimum 100 kr. Ved støttebeløb på 5.000 og derover, kommer dit navn eller firmanavn på en smuk plade ophængt i hallen i Vigersted Forsamlingshus. Dertil sender vi et takkebevis, som du kan ophænge i dit hjem og bevise din filantropi overfor dine bekendte og din familie.

Skulle der mod forventning være penge tilbage efter renoveringen, kan du være forvisset om, at pengene går til yderligere renoveringer. Vinduer og gulv har begrænset levetid.

Skulle I kende til en skjult formue et sted, så grav den op og hjælp til med at betale taget.

Alle kontaktoplysninger kan ses på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk.

I april meddelte Ringsted Kommune at Forsamlingshuset er fritaget for ejendomsskat. Det er en besparelse på knap 14.000 kroner.

Vi inviterer på et tidspunkt til arbejdsdage, men vi skal lige have corona væk. Der er en masse mindre opgaver, der skal ordnes. Maling, fugeudkratning, lettere murerarbejde venter. Hovedrengøring bliver også nødvendig efter de store projekter.

Vi håber meget at efteråret kan byde på gensyn med de faste brugere. Og så håber vi, at festglade mennesker atter kan blive døbt, konfirmeret, gift og fejret på behørig vis.

Med venlig hilsen

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

22 44 85 74 email: mot.jensen@gmail.com