Akvarel af Erling Christiansen .

Vigersted Forsamlingshus

 

Nyhedsbrev nr.1

2. november 2020

Status:

Vi er i gang med at få lavet en teknisk gennemgang af huset for at få overblik over presserende opgaver. Dette sker i samarbejde med Ringsted Kommunes tekniske personale.

Vi er ved at få indhentet forsikringstilbud. Det ser ud til at udgifterne hertil bliver omkring 16.000 kr.

Haraldsted Forsamlingshus og Bringstrup Forsamlingshus har været meget behjælpelige med oplysninger om deres drift.

Nyhedsbrev nr. 2,

 11. november 2020.

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Anders Piil

Næstformand: Uffe Larsen

Kasserer: Mathea Jensen

Sekretær: Torben Dan Jensen

Medlem: Torben Ulrich Petersen

Medlem: Niels Arentoft

Medlem: Michael Chiamchantuek

Suppleant: Tina Gundersen

Suppleant: Martin Henriksen

Vi fortsætter arbejdet med at overtage huset.

Der er blevet lavet en teknisk gennemgang af huset med hjælp fra Ringsted Kommunes tekniske personale.

I skrivende stund afventer vi en rapport.

Derudover er vi ved at undersøge mulighederne for at søge om hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat. Ifølge lovgivningen er det en mulighed for forsamlingshuse, hvor der foregår arrangementer af politisk, oplysende, religiøs eller kulturel karakter.

Vi har indhentet tilbud på forsikring, og har fået et godt et af slagsen fra Dansø Forsikringsmæglere, som samarbejder med Dansk Forsamlingshusforening.

Nu afventer vi kommunens udspil om overdragelse.

Alle festudlejninger er i anden omgang af Corona-bølgen aflyst og alle lejere har fået reservationsgebyret retur.

Vi har vedtaget prisforhøjelser på mellem 20 og 25 %.

Disse kan ses på vores hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk.

Hvis I kender nogen, der er medlem af Støtteforeningen, men som ikke modtager nyhedsbrevet, så bed dem skrive en mail til vigerstedforsamlingshus@gmail.com.

 

 

Nyhedsbrev nummer 3. 30. december 2020

Vigersted Forsamlingshus overdrages til Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Den endelige købskontrakt, underskrevet af alle parter, forelå den 23.12.2020. Ejerskiftet træder i værk den 1. januar 2021. Forud er gået en række forhandlinger, som ved stor hjælp fra advokatfirmaet Milthers og Nielsen er forløbet godt. Både Ringsted Kommune og støtteforeningen har ændret ved den oprindelige ordlyd.

Advokat Steffen Nielsen har været en uundværlig hjælp for os og dermed lokalsamfundet i Vigersted. Støtteforeningen anbefaler varmt firmaet. I kan læse om dem på www.mnadvokater.dk.

Vi takker også de mange mennesker i Vigersted, som har vist støtte og interesse for, at huset skal køre videre.

Nu begynder så det hårde slid. I løbet af foråret sættes renoveringsprojekter i gang. Først og fremmest skal taget prioriteres.

I forbindelse med skader på murværket vil vi indkalde til arbejdsdage i ledige weekender.

Forhåbentlig kommer der gang i brugen igen i takt med, at Covid udfases. Og på trods af, at vi har indført prisstigninger. Se mere om dette på www.vigerstedforsamlingshus.dk.

Alle aktiviteter i huset – billard, Vakse Voksne, Voksenklubben, Dilettant, konfirmationsforberedelse, korene og menighedsrådet - fortsætter. Nørkleklubben har valgt at flytte aktiviteterne til Kværkeby.

Vi er meget glade for de faste aktiviteter.

 I løbet af foråret vil vi indkalde de folk, der har tilmeldt sig aktivitetsgrupperne, samt naturligvis alle andre, der er interesserede. Det kommer til at foregå via Facebook, nyhedsbreve og lokalrådets hjemmeside. Vi håber, der kan skabes nye aktiviteter i huset, samt at vi kan få nogle arbejdshold til at deltage i renoveringer.

Vi får brug for hjælp til at skaffe kapital til renoveringerne. Gode ideer modtages med kyshånd.

Vi har et samarbejde med Ringsted kommunes fundraiser, vi har tagaktier på tegnebrættet, og hvis I har en rig onkel, som ingen arvinger har, så er det måske en mulighed?

Flere har foreslået, at der skal laves arrangementer, der kan give huset en indtægt. Det ser vi nærmere på.

Støtteforeningen ønsker alle i Vigersted et godt nytår.