Akvarel af Erling Christiansen .

Vigersted Forsamlingshus

Nyhedsbrev nummer 3. 30. december 2020

Vigersted Forsamlingshus overdrages til Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Den endelige købskontrakt, underskrevet af alle parter, forelå den 23.12.2020. Ejerskiftet træder i værk den 1. januar 2021. Forud er gået en række forhandlinger, som ved stor hjælp fra advokatfirmaet Milthers og Nielsen er forløbet godt. Både Ringsted Kommune og støtteforeningen har ændret ved den oprindelige ordlyd.

Advokat Steffen Nielsen har været en uundværlig hjælp for os og dermed lokalsamfundet i Vigersted. Støtteforeningen anbefaler varmt firmaet. I kan læse om dem på www.mnadvokater.dk.

Vi takker også de mange mennesker i Vigersted, som har vist støtte og interesse for, at huset skal køre videre.

Nu begynder så det hårde slid. I løbet af foråret sættes renoveringsprojekter i gang. Først og fremmest skal taget prioriteres.

I forbindelse med skader på murværket vil vi indkalde til arbejdsdage i ledige weekender.

Forhåbentlig kommer der gang i brugen igen i takt med, at Covid udfases. Og på trods af, at vi har indført prisstigninger. Se mere om dette på www.vigerstedforsamlingshus.dk.

Alle aktiviteter i huset – billard, Vakse Voksne, Voksenklubben, Dilettant, konfirmationsforberedelse, korene og menighedsrådet - fortsætter. Nørkleklubben har valgt at flytte aktiviteterne til Kværkeby.

Vi er meget glade for de faste aktiviteter.

 I løbet af foråret vil vi indkalde de folk, der har tilmeldt sig aktivitetsgrupperne, samt naturligvis alle andre, der er interesserede. Det kommer til at foregå via Facebook, nyhedsbreve og lokalrådets hjemmeside. Vi håber, der kan skabes nye aktiviteter i huset, samt at vi kan få nogle arbejdshold til at deltage i renoveringer.

Vi får brug for hjælp til at skaffe kapital til renoveringerne. Gode ideer modtages med kyshånd.

Vi har et samarbejde med Ringsted kommunes fundraiser, vi har tagaktier på tegnebrættet, og hvis I har en rig onkel, som ingen arvinger har, så er det måske en mulighed?

Flere har foreslået, at der skal laves arrangementer, der kan give huset en indtægt. Det ser vi nærmere på.

Støtteforeningen ønsker alle i Vigersted et godt nytår.

Nyhedsbrev nummer 4. Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

 

Marts 2021.

 

Det er nu tid til at forny sit medlemskab af foreningen. Det gør man ved at indbetale 300 kr. pr. husstand på MobilePay 156 978 eller kontonummer 4426 4955189086. Send venligst en mail til vigerstedforsamlingshus@gmail.com, når I har betalt. På den måde får vi jeres e-mail adresser og I vil fremover modtage nyhedsbrevet.

 

Hvis I allerede har betalt de 300 kr. behøver I naturligvis ikke betale igen.

Coronaen har stadig fat i arrangementskalenderen. I skrivende stund er alle privatfester rykket til efteråret. Der er booket  lokaler til generalforsamlinger i foråret. Tiden vil vise, om de kan gennemføres.

 

Øvrige faste aktiviteter Vakse Voksne, Voksenklubben, Billardklub, Dilettant er lukket ned på grund af forsamlingsloftet på 5 personer.

 

Det er nu kun medlemmer af foreningen, der kan leje lokalerne. Heldigvis tager nye lejere godt imod denne oplysning og foreningen har nu 109 medlemmer.

 

Støtteforeningen overtog ejerskabet den 1. januar 2021. Der bliver nu iværksat udskiftning af tegltag på bygningen. Det er den del, der ligger på den tidligere værtsbolig. Arbejdet er planlagt til at foregå i ugerne 10-11-12.

 

I samarbejde med Ringsted Kommunes fundraiser Rasmus Dam West Knudsen har bestyrelsen udarbejdet en projektbeskrivelse, som I kan se på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk. Klik på fanen Fremtiden.  Beskrivelsen ændrer sig løbende, og I kan altid se den opdaterede version på hjemmesiden.

 

I forhold til kommende aktiviteter vil vi gerne høre fra Jer, der kunne tænke sig at hjælpe med at arrangere disse. Giv besked via forsamlingshusets mail.

 

Nyhedsbrev nr. 5 om Vigersted Forsamlingshus.

Foråret har budt på en ansigtsløftning af de store.

Tegltaget på forsamlingshuset er blevet udskiftet og skorstenen er repareret. Det er blevet flot og som alle kosmetiske operationer har det været dyrt. Støtteforeningen har brugt mange penge af formuen, men det var nødvendigt og derfor pengene værd.

Den næste store opgave er udskiftning af tag over store sal og scene.

Vi har lavet en renoveringsplan og søger både små og store fonde, og vi håber at rigtig mange vil støtte os.

Omkring nytår rundede vi 100 medlemmer i Støtteforeningen. Af dem har hele 68 valgt at fortsætte medlemskabet, og et par helt nye er kommet til. Vi håber at resten af medlemmerne fra 2020 også kommer med.

Udover et medlemskab af støtteforeningen er der et par andre måder at hjælpe huset på.

Du kan støtte ved at købe en tagaktie. Du får helt sikkert ikke udbytte eller kursgevinst. Til gengæld hjælper du med at bevare rammen om en masse nuværende og kommende fællesskaber i Vigersted Forsamlingshus.

Vi udsteder støtteaktier for alle beløb. Dog minimum 100 kr. Ved støttebeløb på 5.000 og derover, kommer dit navn eller firmanavn på en smuk plade ophængt i hallen i Vigersted Forsamlingshus. Dertil sender vi et takkebevis, som du kan ophænge i dit hjem og bevise din filantropi overfor dine bekendte og din familie.

Skulle der mod forventning være penge tilbage efter renoveringen, kan du være forvisset om, at pengene går til yderligere renoveringer. Vinduer og gulv har begrænset levetid.

Skulle I kende til en skjult formue et sted, så grav den op og hjælp til med at betale taget.

Alle kontaktoplysninger kan ses på foreningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk.

I april meddelte Ringsted Kommune at Forsamlingshuset er fritaget for ejendomsskat. Det er en besparelse på knap 14.000 kroner.

Vi inviterer på et tidspunkt til arbejdsdage, men vi skal lige have corona væk. Der er en masse mindre opgaver, der skal ordnes. Maling, fugeudkratning, lettere murerarbejde venter. Hovedrengøring bliver også nødvendig efter de store projekter.

Vi håber meget at efteråret kan byde på gensyn med de faste brugere. Og så håber vi, at festglade mennesker atter kan blive døbt, konfirmeret, gift og fejret på behørig vis.

Med venlig hilsen

Torben Dan Jensen

Sekretær i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus

22 44 85 74 email: mot.jensen@gmail.com

Nyhedsbrev nr. 6.                                                                                      23.juni 2021

Kære medlemmer af Støtteforeningen.

Vi har nu fået afholdt vores generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig. Resultatet blev som følger:

Formand: Anders Piil

Næstformand: Uffe Larsen

Kasserer: Mathea Jensen

Sekretær: Torben Dan Jensen

Medlemmer:          Michael Chiamchantuek

                                  Tina Gundersen

                                  Niels Arentoft

Suppleanter:           Kim Møllebro Hansen

                                  Martin Henriksen

Torben Ulrich Petersen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse takker for indsatsen, og vi ved at vi også fremover kan trække på hans bistand.

Der var udover den gamle bestyrelse 11 medlemmer til stede. Referatet kan læses på vores hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk

 

Vores tiltag med hensyn til tagaktier er kommet i gang. Den fysiske aktie er lige på trapperne. Socialdemokratiet i Ringsted holdt bestyrelsesmøde i huset og har doneret 1500 kr. til en tagaktie. Inden længe kommer der en flyer i postkasserne med opfordring til at støtte huset både ved medlemskab og ved at købe en støtte aktie. Der kommer med garanti intet udbytte eller afkast. For jer er det ren tilsætning, men for os skaber det håb om at kunne skifte taget på den oprindelige del af bygningen. Hvis I allerede nu vil støtte, så kan det ske på MobilePay 156978 eller konto 4426 4955189086. Så kommer det fysiske papir, når vi har fået trykt dem.

I samarbejde med lokalrådet er der udarbejdet en fælles aktivitetskalender. Den kan både ses på vores hjemmeside og som vedhæftet fil til dette nyhedsbrev. Kalenderen rummer en oversigt over bankospil, caféer, lokalrådsarrangementer, fællesspisninger, revy og koncert.

Tirsdag den 31. august kommer Café Ingeborgs foodtruck til forsamlingshuset. Her er alle velkomne til at komme forbi og se hvad de formår. Invitationen gælder børn, børnenes forældre, voksne, ældre, gamle. I vælger selv titlen. Der bliver tilmelding på Vigersted Booking fra den 11. august. Yderligere information kommer ud på samme tid.

12. august 2021

Nyhedsbrev nr. 7

 

Flere fælles maddage i Vigersted?

Tirsdag den 31. august inviterer Vigersted Forsamlingshus, Vigersted Lokalråd og Café Ingeborg til langbordsspisning ved søen. Der vil blive dækket op med ternede duge og efterårsfarver i håbet om at skabe rammer for nye fællesskaber i Vigersted, og vi håber på stor deltagelse.

Målet med arrangementet er, udover at vi ønsker en god aften for deltagerne, at vi vil invitere til en præsentation af Vigersted og Café Ingeborg og i forlængelse heraf indgå en dialog og afsøge mulighederne for at etablere madfællesskaber og andre fællesarrangementer i fremtiden.

Café Ingeborg giver os mulighed for, at vi kan lave denne langbordsspisning med gratis mad til første arrangement. Dette sker via Caféens Foodtruck, som blev mulig på grundlag af støtte fra Nordea Fonden i 2020. Café Ingeborg blev i 2020 udvidet med en mobil madcafé, som skal køre rundt i Ringsted Kommune for at understøtte (mad)fællesskaber.

Man vil kunne købe drikkevarer til rimelige priser.

Maden vil kunne spises fra kl. 17.30-18.30. Alle er velkomne.

Programmet bliver:

17.00 Borddækning. Kom og deltag, hvis du har tid.

17.30 – 18.30 Spisning: Grill dit eget naanbrød, hvis du har lyst! Til naanbrødet serverer Café Ingeborg grillet marineret oksesteg med dip og blandet salat.

18.30:      Fortælling om fortidens fællesskaber i Vigersted.

                 Fortælling om Café Ingeborg.

Den nysgerrige mikrofon. Skal vi arbejde på flere fællesspisninger i Vigersted? Hvad har borgerne i Vigersted behov for? Café Ingeborg hjælper gerne i gang.

Hvis I har nogle ideer til andre fællesarrangementer, er der også mulighed for at stille forslag og debattere det.

20.00:      Afslutning og oprydning.

Af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at vi får tilmelding via

 https://vigersted.nemtilmeld.dk/   inden torsdag den 26.8.

I tilfælde af dårligt vejr går vi i Forsamlingshuset.